حدیث نگاره

حدیث نگاره

حدیث نگاره
نگرشی نو به احادیث
ائمه معصومین علیهم السلام

طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • فاضل محمودی


  • فاضل محمودی

  • فاضل محمودی

امیرالمومنین_علی_علیه_السلام
چه بسا #دوستی که #دوست_نماست.
ویژگی های #دوست_خوب و ب در روایات
دوست خوب از نظر #روایات #معصومین کسی است که ویژگی‏های ذیل را دارا باشد:
1- عقل و خرد:
در روایات بر هم‏نشینی با دوستان خردمند تأکید شده است.

امام علی علیه ‏السلام می‏فرماید:
"هم نشینی با دوست خردمند، زندگی بخش جان و روح است".
این موضوع به حدی مهم است که دشمن‏ خردمند بر دولت نادان ترجیح داده شده است.
امام علی علیه‏ السلام در این ‏باره می‏فرماید:
"دشمن با خرد برای تو از دوست نادان مطمئن ‏تر است". دوستی با مردم دانا نکوست
دشمن دانا به از نادان دوست
دشمن دانا بلندت می‏کند
بر زمینت می‏زند نادان دوست

2 - صلاحیت اخلاقی:
دوست خوب کسی است که از رذایل اخلاقی و شرارت باطنی به دور باشد. در روایات معصومین از دوستی با اشرار و اهل فسق و فجور به شدت منع شده است.
امام علی علیه ‏السلام‏ می‏فرماید:
"هم نشینی با تباه کاران مایه تباهی است همانند باد که وقتی بر مردار می ‏وزد، با خود بوی بد به‏ همراه دارد". افرادی که با دوستان نااهل رفت و آمد می‏کنند، هر چند بتوانند مراقب خویش باشند، اما هرگز نخواهند توانست خود را از رسوایی و ننگ و بدنامی اجتماعی محفوظ بدارند.
پیامبر اکرم صلی الله وعلیه وآله می‏فرماید:
"شایسته‏ ترین مردم برای بدنامی کسی است که با بدنام‏ ها هم‏نشین باشد". تا توانی می‏گریز از یار بد
یار بد بدتر بود از مار بد
مار بد تنها تو را بر جان زند
یار بد بر جان و هم ایمان زند

3 - پای بندی به تعهدات:
دوست خوب کسی است که به آداب دوستی متعهد باشد.
امام صادق‏ علیه‏ السلام می‏فرماید:
"دوستی حد و مرزی دارد. هر کس آن‏ها را مراعات کرد، دوست حقیقی است و گرنه نسبت دوستی به او نده.
حدود دوستی عبارتند از:
1 - آن که نهان و آشکارش برای تو یکسان باشد.
2 - زینت تو را زینت خود و عیب تو را عیب خویش شمارد.
3 - اگر به ریاست و ثروت و پست و مقام برسد، رفتارش عوض نشود.
4 - اگر تمکن پیدا کرد، از آن چه دارد، نسبت به تو دریغ نورزد.
5 - تو را در گرفتاری‏ ها رها نکند و تنها نگذارد"

  • فاضل محمودی